Sonntag, 7. Dezember 2014

Verbe în Germană - Curs de limba Germană Adverbe în Germană

Verbe în Germană - Curs de limba Germană Adverbe în Germană

 
Infinitivul verbului este forma acestuia în dicţionar.
Exemplu : gehena merge (rădăcina verbului = geh) ich – rădăcina verbului + egehe du – rădăcina verbului + stgehst er/sie/es – rădăcina verbului + tgeht wir – infinitivul verbului – gehen ihr – rădăcina verbului + tgeht sie – infinitivul verbului – gehen
Verbele ale căror rădăcina se termină în : t , d , chn , dn , fn , gn sau tm , la persoana a 2-a singular si plural si a 3-a singular se va adăuga un ‘e’ între verb si terminaţiile anterioare.
Exemplu : arbeitena munci (rădăcina verbului = arbeit) ich – rădăcina verbului + earbeite du – rădăcina verbului + e + starbeitest er/sie/es – rădăcina verbului + e + tarbeitet wir – infinitivul verbului – arbeiten ihr – rădăcina verbului + e + tarbeitet sie – infinitivul verbului – arbeiten
Verbele ale căror rădăcina se termina în : s , ss , ß , x sau z , la persoana a 2-a singular se va înlocui terminaţia ‘st’ cu ‘t’.
Exemplu : tanzena dansa (rădăcina verbului = tanz) ich – rădăcina verbului + etanze du – rădăcina verbului + ttanzt er/sie/es – rădăcina verbului + ttanzt wir – infinitivul verbului – tanzen ihr – rădăcina verbului + ttanzt sie – infinitivul verbului – tanzen
Verbe a căror formă trebuie învaţată pe de rost:
bringena aduce (rădăcina verbului = bring)
ichbringe dubringst er/sie/esbringt wirbringen ihrbringt siebringen
findena găsi (rădăcina verbului = find) ichfinde dufindest er/sie/esfindet wirfinden ihrfindet siefinden
hörena auzi (rădăcina verbului = hör) ichhöre duhörst er/sie/eshört wirhören ihrhört siehören
lesena citi ichlese duliest er/sie/esliest wirlesen ihrlest sielesen
sagena spune (rădăcina verbului = sag) ichsage dusagst er/sie/essagt wirsagen ihrsagt siesagen
Lista verbelor importante sprechen – a vorbi arbeiten – a munci bekommen – a obţine bleiben – a rămâne brauchen – a avea nevoie bringen – a aduce denken – a gândi essen – a mânca fahren – a conduce finden – a găsi fragen – a întreba geben – a da gehen – a merge gehören – a aparţine glauben – a crede haben – a avea halten – a opri heißen – a se numi helfen – a ajuta hören – a auzi kaufen – a cumpara kennen – a cunoaşte kommen – a veni können – a putea lassen – a lăsa laufen – a funcţiona leben – a trăi legen – a se aşeza liegen – a sta aşezat sagen – a spune schlafen – a dormi schlagen – a lovi schreiben – a scrie sehen – a vedea sein – a fi sitzen – a sta sollen – a trebui să spielen – a se juca stehen – a sta stellen – a pune machen – a face mögen – a plăcea müssen – a trebui nehmen – a lua tragen – a purta treffen – a întâlni tun – a face warten – a aştepta werden – a deveni werfen – a arunca wissen – a ştii wohnen – a locui wollen – a vrea ziehen – a trage tragen – a purta

Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers