Sonntag, 7. Dezember 2014

Pronumele în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

Pronumele în Germană -  Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană
Pronumele Interogativ când? – wann? (se pronunţă “van?“) pănă când? – bis wann? (se pronunţă “bis van?“) de când? – seit wann? (se pronunţă “zait van?“) ce? – was? (se pronunţă “vas?“) de ce? – warum? (se pronunţă “varum?“) de ce? – wieso? (se pronunţă “vizo?“) de ce? – weswegen? (se pronunţă “vezvighen?“) de ce? – weshalb? (se pronunţă “vezhalb?“) cine? – wer? (se pronunţă “viă?“) pe cine? – wen? (se pronunţă “vin?“) cui? – wem? (se pronunţă “viem?“) care? – welche? (se pronunţă “velhe?“) la ce?pentru ce? – wozu? (se pronunţă “voţu?“) cât de mult timp? – wie lange? (se pronunţă “vi langhe?“) cât de des? – wie oft? (se pronunţă “vi oft?“) cum? – wie? (se pronunţă “vi?“) cât? – wieviel? (se pronunţă “vifil?“) unde? – wo? (se pronunţă “vo?“) la care?pe lângă care? – wobei? (se pronunţă “vobai?“) prin ce?pe unde? – wodurch? (se pronunţă “vodoih?“) pentru ce?pentru care? – wofür? (se pronunţă “vofiur?“) împotriva cui? – wogegen? (se pronunţă “voghigăn?“) dincotro? – woher? (se pronunţă “vohea?“) încotro? – wohin? (se pronunţă “voin?“) cu ce? – womit? (se pronunţă “vo-mit?“) spre unde? – wonach? (se pronunţă “vo-nah?“) la ce? – woran? (se pronunţă “vo-ran?“) pe ce? – worauf? (se pronunţă “vo-rauf?“) de unde?din ce? – woraus? (se pronunţă “vo-raus?“) în ce/care?unde? – worin? (se pronunţă “vo-rin?“) peste ce?despre ce? – worüber? (se pronunţă “vo-riubăr?“) despre ce? – worum? (se pronunţă “vo-rum?“) sub ce?sub care? – worunter? (se pronunţă “vo-runtăr?“) despre ce/care? – wovon? (se pronunţă “vo-fon?“) în faţa cui? – wovor? (se pronunţă “vo-for?“)
Pronumele Personal: I sg. eu – ich (se pronunţă “ih“) II-a sg. tu – du (se pronunţă “du“) III-a sg. Masculin el – er (se pronunţă “ea“) III-a sg. Feminin ea – es (se pronunţă “ea“) III-a sg. Neutru ea – sie (se pronunţă “zi“) I pl. noi – wir (se pronunţă “via“) II-a pl. voi – ihr (se pronunţă “ir“) III-a pl. Masculin Feminin Neutru ei/ele – sie (se pronunţă “zi“)
Pronumele Posesiv: I sg. al meu – mein (se pronunţă “main“) II-a sg. al tău – dein (se pronunţă “dain“) III-a sg. Masculin al său – sein (se pronunţă “zain“) III-a sg. Feminin al ei – ihr (se pronunţă “ir“) III-a sg. Neutru al ei – sein (se pronunţă “zain“) I pl. al nostru – unser (se pronunţă “unzăr“) II-a pl. al vostru – euer (se pronunţă “oiăr“) III-a pl. Masculin Feminin Neutru al vostru – ihr (se pronunţă “ir“) II-a sg. II-a pl. forma de politeţe : dumneavoastră – ihr (se pronunţă “ir“) cine? – wer? ; pe cine? – wen? ; cui? – wem? ; al cui? – wessen?
Pronumele Reflexiv:
Acuzativ I sg. pe mine – mich (se pronunţă “mih“) II-a sg. pe tine – dich (se pronunţă “dih“) III-a sg. pe el/ea – sich (se pronunţă “zih“) I pl. pe noi – uns (se pronunţă “unz“) II-a pl. pe voi – euch (se pronunţă “oih“) III-a pl. pe ei – sich (se pronunţă “zih“)
Dativ I sg. mie – mir (se pronunţă “mia“) II-a sg. ţie – dir (se pronunţă “dia“) III-a sg. lui/ei – sich (se pronunţă “zih“) I pl. nouă – uns (se pronunţă “unz“) II-a pl. vouă – euch (se pronunţă “oih“) III-a pl. lor – sich (se pronunţă “zih“)

 Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers