Sonntag, 7. Dezember 2014

Numeralul ordinal în Germană - Curs de limba Germană Adverbe în Germană

Numeralul ordinal în Germană - Curs de limba Germană  Adverbe în Germană

Numeralul ordinal în Germană

În această lecţie veţi învăţa numeralul ordinal de la 1 la 100 în limba Germană

Numeralul ordinal de la 1 la 19 în limba Germană se formează conform următorului model: numeralul cardinal + terminaţia -te (excepţie fac: erste (1), dritte (3), siebte (7) şi achte (8). Numeralul ordinal de la 20 la 100 în limba Germană se formează conform următorului model: numeralul cardinal + terminaţia -ste. Numeralul ordinal în limba Germană poate avea mai multe terminaţii, deoarece, este tratat asemănător unui adjectiv. În tabelul următor găsiţi numeralele ordinale în Germană de la 1 la 100, excepţiile sunt mai închise la culoare iar sfaturile de pronunţie sunt pe coloana a patra.
în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
mas. fem.
primul prima erste estă
al doilea a doua zweite ţvaite
al treilea a treia dritte drită
al patrulea a patra vierte fiătă
al cincilea a cincea fünfte fiunftă
al şaselea a şasea sechste zecstă
al şaptelea a şaptea siebte zibtă
al optulea a opta achte ahtă
al nouălea a noua neunte nointă
al zecelea a zecea zehnte ţentă
al unsprezecelea a unsprezecea elfte elftă
al doisprezecelea a douăsprezecea zwölfte ţviolftă
al treisprezecelea a treisprezecea dreizehnte drai-ţen-tă
al paisprezecelea a paisprezecea vierzehnte fir-ţen-tă
al cincisprezecelea a cincisprezecea fünfzehnte fiunf-ţen-tă
al şaisprezecelea a şaisprezecea sechzehnte zecs-ţen-tă
al şaptesprezecelea a şaptesprezecea siebzehnte zib-ţen-tă
al optsprezecelea a optsprezecea achtzehnte aht-ţen-tă
al nouăsprezecelea a nouăsprezecea neunzehnte noin-ţen-tă
al douăzecilea a douăzecea zwanzigste ţvan-ţig-stă
al douăzeci şi unulea a douăzeci şi una einundzwanzigste ain-und-ţvan-ţig-stă
al douăzeci şi doilea a douăzeci şi doua zweiundzwanzigste ţvai-und-ţvan-ţig-stă
al douăzeci şi treilea a douăzeci şi treia dreiundzwanzigste drai-und-ţvan-stă
al treizecilea a treizecea dreißigste drai-sig-stă
al patruzecilea a patruzecea vierzigste fir-ţig-stă
al cincizecilea a cincizecea fünfzigste fiunf-ţig-stă
al şaizecilea a şaizecea sechzigste zecs-ţig-stă
al şaptezecilea a şaptezecea siebzigste zib-ţig-stă
al optzecilea a optzecea achtzigste aht-ţig-stă
al nouăzecelea a nouăzecea neunzigste noin-ţig-stă
al o sutălea a o suta hundertste hun-dat-stă
Numeralul ordinal în limba Germană – Propoziţii:
Astăzi este prima zi de muncă – Heute ist der erste Arbeitstag (pronunţia: hoite ist dea erste arbaiţ-tag) Al doilea este fiul meu – Der zweite ist mein Sohn (pronunţia: dea ţvaite ist main zon) El este al treilea – Er ist der dritte (pronunţia: e ist dea drite)

 Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers