Sonntag, 7. Dezember 2014

Lunile anului în Germană- Învaţă Germana Online – Curs de limba GermanăLunile anului în Germană- Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană


În această lecţie veţi învăţa lunile anului în Germană cu pronunţie şi cuvinte uzuale.
Ianuarie – Januar (pronunţia : Ianuar) Februarie – Februar (pronunţia : Februar) Martie – März (pronunţia : Merţ) Aprilie – April (pronunţia : April) Mai – Mai (pronunţia : Mai) Iunie – Juni (pronunţia : Iuni)
Iulie – Juli (pronunţia : Iuli)
August – August (pronunţia : August)
Septembrie – September (pronunţia : Zeptembăr)
Octombrie – Oktober (pronunţia : Octobăr)
Noiembrie – November (pronunţia : Novembăr)
Decembrie – Dezember (pronunţia : Deţembăr)

Mai multe cuvinte în strânsă legătură cu subiectul principal:
lună(luni) – monat(e) (pronunţia : monat(monate)
an(i) – jahr(e) (pronunţia : iar(iare)
anul viitor – nächstes Jahr (se pronunta “neh-stes iar”)Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers