Sonntag, 7. Dezember 2014

Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană - Formule de Salut – Expresii în Germană

Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană - Formule de Salut – Expresii în Germană

Formule de Salut – Expresii în Germană

Salutări sau mai bine spus Grüße. În această lecţie veţi învăţa formule de salut şi expresii în Germană cu fraze şi pronunţie. Această lecţie este compusă din cinci categorii principale, în fiecare categorie veţi învăţa:
  • 1. expresii folosite atunci când doriţi să spuneţi “Bună ziua” în Germană.
  • 2. expresii folosite atunci când doriţi să spuneţi “La revedere” în Germană.
  • 3. expresii folosite atunci când doriţi să spuneţi “Mulţumesc” în Germană.
  • 4. expresii folosite atunci când doriţi să spuneţi “Cu plăcere!” în Germană.
  • 5. fraze şi expresii în Germană folosite în socializarea dintre două persoane.
În tabelul următor găsiţi traducerea unora dintre cele mai comune expresii şi cuvinte folosite în limba Germană, de asemenea, pe coloana a treia sunt sfaturile de pronunţie pentru majoritatea frazelor şi cuvintelor.

Cum spun “Bună ziua” în limba Germană?

în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
Bună ziua Guten Tag / Hallo gutăn tag / halo
Bună ziua Grüß Gott (Sud Germania şi Austria) grius got
Bună ; Salut Hallo ; Hi halo ; hai
Bună / Salut Servus (între persoane de gen masculin) servus
Bună dimineaţa Guten Morgen gutăn morgăn
Bună seara Guten Abend gutăn abănd
Noapte bună Gute Nacht gute naht
Bine aţi venit! Willkommen vilcomăn

Cum spun “La revedere” în limba Germană?

în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
La revedere Auf Wiedersehen auf vidăr-zen
La revedere! Auf Wiederhören! (după o conversaţie telefonică) auf vidăr-hiorăn
Pa Tschüss cius
Ne vedem mai târziu Bis später bis şpeta
Ne vedem curând Bis bald bis bald
Ne vedem mâine Bis morgen bis morgăn
Cu bine! Mach’s gut mahs gut
Cu bine! Alles Gute ales gu-tă
Mult noroc! Viel Glück fil gliuc

Cum spun “Mulţumesc” în limba Germană?

în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
Mulţumesc Danke danche
Mulţumesc! Danke schön! danche şiun
Mulţumesc! Danke sehr danche zea
Mulţumesc! Besten Dank (formal) bestăn danc
Mulţumesc! Ich danke Ihnen (formal) ih danche inăn
Mulţumesc! Herzlichen Dank (formal) herţlih danc
Mulţumesc mult! Tausend Dank tauzănd danc
Vă mulţumesc mult! Vielen Dank (poate fi folosit si formal) filăn danc
Vă mulţumesc mult! Danke vielmals (poate fi folosit si formal) danche fil-malţ
Vă mulţumesc mult! Schönen Dank (formal) şiunăn danc
Vă mulţumesc mult! Haben Sie vielen Dank! (formal)
Vă mulţumesc mult! Ich danke Ihnen vielmals (formal)
Vă mulţumesc mult! Ein herzliches Dankeschön (formal)

Cum spun “Cu plăcere!” în limba Germană?

în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
Vă rog! Bitte! bite
Cu plăcere! Nichts zu danken! nihţ ţu dan-căn
Cu plăcere! Gern geschehen (prescurtat Gern) ghern gheşin
Cu plăcere! Bitte schön! (formal) bite şiun
Cu plăcere! Bitte sehr (formal) bite zea
Cu plăcere! Mit Vergnügen (formal) mit faghenugăn
Scuzaţi-mă Entschuldigung enşuldigung
Îmi pare rău Es Tut mir Leid es tut mia laid
Nu-i nimic Schon gut şon gut
Nu-i nimic Kein Problem cain problem
Da / Nu Ja / Nein ia / nain
În continuare vă oferim posibilitatea să studiaţi fraze şi expresii în Germană folosite în socializarea dintre două persoane:
Care este numele dvs.? – Wie heißen Sie? (pronunţia : vi haisăn zi?) (formal) Cum te numeşti? – Wie heißt du? (pronunţia : vi haist du?) Eu mă numesc… – Ich heiße… (pronunţia : ih haise…) (formal) Eu mă numesc… – Ich bin… (pronunţia : ih bin…) Încântat de cunoştinţă – Freut mich (pronunţia : froit mih) Încântat de cunoştinţă – Sehr erfreut (pronunţia : zea efroit) Cum îţi merge? – Wie geht es Ihnen? (pronunţia : vi ghet es inăn?) (formal) Cum îţi merge? – Wie geht es dir? (pronunţia : vi ghet es dia?) Cum îţi merge? – Wie geht’s? (pronunţia : vi gheţ?) Mie îmi merge bine. Dar dumneavoastră? – Mir geht es gut und Ihnen? (pronunţia : mia ghet es gut und inăn) (formal) Mie îmi merge bine. Dar ţie? – Mir geht’s gut und dir? (pronunţia : mia gheţ gut und dia) Îmi pare rău. Nu înţeleg. – Es Tut mir Leid. Ich verstehe nicht. (pronunţia : es tut mia laid. ih farşte-e niht) Într-adevăr? / Serios? / Adevărat? – Wirklich? (pronunţia : viuclih) Nu vorbesc aşa bine Germana – Ich kann nicht so gut Deutsch zu reden (pronunţia : ih can niht so gut doici ţu redăn) Da. Nici o problema – Ja. Kein Problem (pronunţia : ia. cain problem)
De reţinut! La întrebarea “Wie geht’s?” nu este indicat să răspundeţi cu “Ich bin gut“, deoarece acest răspuns nu reflectă o stare de spirit, ci mai degrabă o capabilitate a dvs. de exemplu: Sunt bun la matematică – Ich bin gut in MathematikPentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers