Dienstag, 2. Dezember 2014

În continuare vom învăţa câteva fraze, propoziţii şi întrebări de bază în limba Germană,

În continuare vom învăţa câteva fraze, propoziţii şi întrebări de bază în limba Germană
 În continuare vom învăţa câteva fraze, propoziţii şi întrebări de bază în limba Germană, toate în strânsă legătură cu subiectul principal al acestei lecţii:
Câte zile sunt într-o săptămână? – Wie viele Tage hat eine Woche? (pronunţia : vi file taghe hat aine vohe?)
într-o săptămână, sunt şapte zile – eine Woche hat sieben Tage (pronunţia : aine vohe hat zibăn taghe)
Ce zi este astăzi? – Welcher Tag ist heute? (pronunţia : velhe tag ist hoite?)
Astăzi este… / Azi este… – Heute ist… (pronunţia : hoite ist…)
Astăzi / Azi este Joi – Heute ist Donnerstag (pronunţia : hoite ist doners-tag)
Ce ai de gând să faci în acest weekend? – Was willst du am Wochenende machen? (pronunţia : vas vilst du am wohăn-ende mahăn?)
Când / Unde ne putem întâlni? – Wann / Wo wollen wir uns treffen? (pronunţia : van / vo volăn via unţ trefăn?)
(Formal) Când este cel mai bine pentru tine? – Wann passt es Ihnen am besten? (pronunţia : van past es inăn am bestăn?)
(Informal) Când este cel mai bine pentru tine? – Wann passt es dir am besten? (pronunţia : van past es dia am bestăn?)