Sonntag, 7. Dezember 2014

Germana în călătorie - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

 Germana în călătorie - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

Germana în călătorie

aeroportul – der Flughafen (pronunţia : dea Flug-hafăn)
agenţia de turism – das Reisebüro (pronunţia : das Raize-biuro)
autobuzul – der Bus (pronunţia : dea Bus)
automobilul – das Auto (pronunţia : das Auto)
avionul – das Flugzeug (pronunţia : das Flug-ţoig)
a ateriza – landen / zu landen (pronunţia : landăn / ţu landăn)
a călători – reisen (pronunţia : raizăn)
a merge cu bicicleta – radfahren (pronunţia : rad-farăn)
a zbura – fliegen / zu fliegen (pronunţia : fligăn / ţu fligăn)
bagajul – das Gepäck (pronunţia : das Gepec)
barca – das Boot (pronunţia : das Bot)
bicicleta – das Fahrrad (pronunţia : das Farad)
biletele de avion – die Flugkarten (pronunţia : di Flug-kartăn)
biroul informaţii – das Auskunftsbüro (pronunţia : das Aus-cunfţ-biuro)
călătoria  – die Reise (pronunţia : di Raize)
check-in – der Check-in / Abfertigung (pronunţia : dea Check-in / Abfertigung)
decolare – der Abflug / start (pronunţia : dare Abflug / ştart)
destinaţia – die Destination / das Reiseziel (pronunţia : di Deztinaţion / das Raizeţil)
excursia – die Reise (pronunţia : di Raize)
gara – Bahnhof (pronunţia : Banhof)
geanta – die Tasche (pronunţia : di Taşe)
hotelul – das Hotel / der Gasthof (pronunţia : das Hotel / dea Gasthof)
maşina – der Wagen / PKW (pronunţia : dea vagăn / Pkv)
mergem pe jos – zu Fuss (pronunţia : ţu Fus)
metroul – die U-Bahn (pronunţia : di u-Ban)
motocicleta – das Motorrad (pronunţia : das Motorad)
nava – das Schiff (pronunţia : das Şif)
oficiul vamal – das Zollamt (pronunţia : das ţol-amt)
pasagerul – der Passagier / der Fahrgast (pronunţia : dea Pasajer / dea Fargast)
paşaportul – der Pass (pronunţia : dea Pas)
plecări – die Abfahrt (pronunţia : di Abfart)
pregătiţi de decolare – startbereit (pronunţia : ştart-berait)
ruta – die Route (pronunţia : di Rute)
scopul – Ziel (pronunţia : ţil)
sosiri – die Ankunft (pronunţia : di Ancunft)
staţia de tren – der Bahnhof (pronunţia : dea Ban-hof)
strada – die Straße (pronunţia : di Ştrase)
strada principală – Hauptstraße (pronunţia : Haupt-ştrase)
ţara – das Land (pronunţia : das Land)
traficul auto – der Verkehr (pronunţia : dea fachea)
trenul – der Zug (pronunţia : dea ţug)
valiza – der Koffer (pronunţia : dea Kofăr)Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers