Sonntag, 7. Dezember 2014

Familia în Germană – Membrii familiei în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

Familia în Germană – Membrii familiei în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană


Familia în Germană – Membrii familiei în Germană

În această lecţie veţi învăţa cuvinte şi expresii de bază folosite în momentul în care doriţi să vă prezentaţi membrii familiei în limba Germană.

În tabelul următor găsiţi traducerea în limba Germană a celor mai comune grade de rudenie:
Membrii familiei Vocabular – Familienangehörige Wortschatz
în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
părinţi die Eltern di eltărn
tată der Vater dea fatăr
mamă die Mutter di mutăr
frate der Bruder dea brudăr
frate vitreg Stiefbruder ştif-brudăr
soră die Schwester di şvestăr
soră vitregă Stiefschwester ştif-şvestăr
bunicul der Groβvater dea gros-fatăr
bunica die Groβmutter di gros-mutăr
bunicuţă Oma oma
străbunic der Urgroßvater dea uăgros-fatăr
străbunică die Urgroßmutter di uăgros-mutăr
unchi der Onkel dea oncăl
mătuşă die Tante di tante
văr der Cousin dea cuzin
verişoară die Kusine di cuzine
soţul der Ehemann dea ehe-man
soţia die Ehefrau di ehe-frau
copii die Kinder di chindăr
gemenii der Zwillinge dea ţivlingă
fiul der Sohn dea son
băiatul der Junge dea iunghe
fiica die Tochter di tohtăr
fata das Mädchen das med-hen
nepotul der Neffe dea nefe
nepoata die Nichte di nihte
naşul der Pate dea pate
naşa die Patin di patin
socru Schwiegervater şviga-fata
soacră Schwiegermutter şviga-muta
cumnat der Schwager dea şvagăr
cumnată die Schwägerin di şvegărin
De reţinut! Când doriţi să vă referiţi la o persoană de genul masculin singular atunci folosiţi der (pronunţia : dea) iar când doriţi să vă referiţi la o persoană de genul feminin singular atunci folosiţi die (pronunţia : di). Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care vreţi să spuneţi: al meu – mein (pronunţia : main) sau a mea – meine (pronunţia : maine).

În continuare vom învăţa câteva fraze, propoziţii şi întrebări de bază în limba Germană, toate în strânsă legătură cu subiectul principal al acestei lecţii:

Acesta este tatăl meu | Aceasta este mama mea – Das ist mein Vater | Das ist meine Mutter (pronunţia : das ist main fatăr / das ist maine mutăr) Domnul / Doamna – der Herr / die Frau (pronunţia : dea her / di frau) Masculin / Feminin – männlich / weiblich (pronunţia : menlih / vaiblih) Am doi fraţi / Am două surori – Ich habe zwei Brüder / Ich habe zwei Schwestern (pronunţia : ih habe ţvai brudă / ih habe ţvai şvestăn) Sunteţi casătorit(ă)? – Sind Sie verheiratet? (pronunţia : sind zi ferhairatet) Starea civilă – der Familienstand (pronunţia : dea Familien-ştand) Singur / Căsătorit / Divorţat – ledig / verheiratet / geschieden (pronunţia : ledig / ferhairatet / geşidăn) Fritz este tatăl lui Aida şi a lui Erica – Fritz ist der Vater von Aida und von Erica (pronunţia : Fritz ist dea fatăr fon Aida und fon Erica) Aida este fata lui Fritz – Aida ist die Tochter von Fritz (pronunţia : Aida ist di Tohtăr von Fritz)


Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers