Montag, 8. Dezember 2014

Exercitii de Germana – Partea 2 - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

Exercitii de Germana – Partea 2 - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

Pentru o rezolvare cât mai corectă a exerciţiilor care urmează, vă rugăm să citiţi şi să învăţaţi Lecţia 2: Numerele în Germană deoarece acest articol este în strânsă legătură cu următoarele exerciţii:
2.1 Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect în limba Germană:
2.1.a Exemplu: douăzeci şi cinci – fünfundzwanzig 1. patruzeci şi unu – ………. 2. optzeci şi şapte – ………. 3. treisprezece – ………. 4. douăzeci şi doi – ………. 5. şaptezeci şi nouă – ……….
2.1.b Exemplu: şapte sute douăzeci şi trei – siebenhundertdreiundzwanzig 1. patru sute treizeci şi unu – ………. 2. opt sute unsprezece – ………. 3. şase sute cincizeci şi cinci – ………. 4. patru sute douăzeci şi doi – ………. 5. cinci sute treizeci şi şapte – ……….
2.1.c Exemplu: o mie nouă sute optzeci şi opt – eintausendneunhundertachtundachtzig 1. o mie două sute şaptezeci şi şapte – ………. 2. o mie şapte sute şaisprezece – ………. 3. o mie patru sute şaizeci şi trei – ………. 4. o mie nouă sute doisprezece – ………. 5. o mie cinci sute douăzeci şi opt – ……….
2.2 Alegeţi răspunsul corect:
a. sechzehn geteilt durch ….. ist gleich vier

1. acht 2. vier
3. zwei
b. fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist gleich …..

1. vier 2. elf
3. fünf
c. acht geteilt durch ….. ist gleich vier

1. sieben 2. drei
3. zwei
2.3 Alegeţi răspunsul corect:
a. zwei mal drei ist gleich …..

1. acht 2. sechs
3. zwei
b. neun mal ….. ist gleich einundachtzig

1. zehn 2. neun
3. neunzehn
c. zehn mal sieben ist gleich …..

1. sieben 2. siebzehn
3. siebzig


Răspunsurile Corecte pentru Exerciţii de Germană – Partea 2 2.1 a: 1.einundvierzig 2.siebenundachtzig 3.dreizehn 4.zweiundzwanzig 5.neunundsiebzig b: 1.vierhunderteinunddreißig 2.achthundertelf 3.siebenhundertfünfundfünfzehn 4.vierhundertzweiundzwanzig 5.fünfhundertsiebenunddreißig c: 1.eintausendzweihundertsiebenunsiebzig 2.eintausendsiebenhundertsechzehn 3.eintausendvierhundertdreiundsechzig 4.eintausendneunhundertzwölf 5.eintausendfünfhundertachtundzwanzig
2.2 a: 2.vier b: 3.fünf c: 3.zwei
2.3 a: 2.sechs b: 2.neun c: 3.siebzigPentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/