Sonntag, 7. Dezember 2014

Direcţii şi forme geometrice în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

 Direcţii şi forme geometrice în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană


Puncte Cardinale – die Kardinalpunkte: Nord – der Norden (pronunţia : dea Nordăn) Sud – der Süden (pronunţia : dea Siudăn) Vest – der Westen (pronunţia : dea Vestăn) Est – der Osten (pronunţia : dea Ostăn) în Nord – im Norden (pronunţia : im Nordăn)
spre Nord – nach Norden (pronunţia : nah Nordăn)
din Nord – aus dem Norden (pronunţia : aus dem Nordăn)

Direcţii – Richtungen:
de-a lungul – entlang (pronunţia : entlang)
Stânga – links (pronunţia : linx)
în apropiere – bei (pronunţia : bai)
Lângă – neben (pronunţia : nebăn)
Peste – über (pronunţia : iubăr)
Dreapta – rechts (pronunţia : rehţ)
Drept înainte – Geradeaus (pronunţia : gheradeaus)

Forme – Formen:
Pătrat – Quadrat / Viereck (pronunţia : cvadrat / fiărec)
Cerc – Kreis (pronunţia : crais)
Triunghi – Dreieck (pronunţia : draiec)
Dreptunghi – Rechteck (pronunţia : rehtec)
Oval – Oval (pronunţia : Oval)
Octogon – Achteck (pronunţia : Ahtec)
Cub – Würfel (pronunţia : viurfăl)
Sferă – Kugel (pronunţia : cugăl)
Con – Kegel (pronunţia : chegăl)
Cilindru – Zylinder (pronunţia : ţilindăr)


Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers