Sonntag, 7. Dezember 2014

Conjuncţiile în Germană - Curs de limba Germană Adverbe în Germană

Conjuncţiile în Germană - Curs de limba Germană  Adverbe în Germană

Conjuncţiile în Germană

Conjuncţiile Coordonatoare: şi – und (se pronunţă “und“) sau – oder (se pronunţă “odă“) dar , însa – aber (se pronunţă “abăr“) ci – sondern (se pronunţă “zondărn“) pentru că – denn (se pronunţă “den“) nici – weder (se pronunţă “vidăr“) nu numai – nicht nur (se pronunţă “niht nur“) când – bald (se pronunţă “bald“) parţial – teils (se pronunţă “tails“) atât – sowohl (se pronunţă “zovol“) pe de altă parte – andererseits (se pronunţă “andrezaiţ“) pe de o parte – einerseits (se pronunţă “ainezaiţ“)
Conjuncţiile Subordonatoare: ca – dass (se pronunţă “das“) când – als (se pronunţă “alz“) când – wenn (se pronunţă “ven“) în timp ce – während (se pronunţă “verend“) înainte să – bevor (se pronunţă “befoa“) până – bis (se pronunţă “bis“) după ce – nachdem (se pronunţă “nahdem“) de îndată ce – sobald (se pronunţă “zobalt“) atât timp cât – solange (se pronunţă “zolanghe“) de cănd – seit (se pronunţă “zait“) ori de câte ori – so oft (se pronunţă “zo oft“) cum – wie (se pronunţă “vi“) ca şi cum – als ob (se pronunţă “alz op“) aţa încât – so dass (se pronunţă “zo das“) ca să – damit (se pronunţă “damit“) fiindcă – wiel (se pronunţă “vil“) deoarece – da (se pronunţă “da“) mai ales că – zumal (se pronunţă “ţumal“) deşi , cu toate că – obwohl (se pronunţă “opvol“) deşi – obgleich (se pronunţă “opglaih“) cu toate acestea – trotzdem (se pronunţă “troţdem“) dacă , când – wenn (se pronunţă “ven“) în caz că – falls (se pronunţă “fals“)
Conjuncţiile subordonatoare fac ca verbul să stea la sfârşitul propoziţiei pe care o introduc.
Exemple: Eu merg acasă să dorm – Ich gehe zu Hause damit ich schlafen kann (se pronunţă “ih ghee ţu hauze damit ih şlafăn kan“)

 Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers