Sonntag, 7. Dezember 2014

Cât este ora / ceasul? în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană


Cât este ora / ceasul? în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba GermanăAici veţi învăţa cum să răspundeţi la întrebarea “Cât este ora / ceasul?” în limba Germană.
Cât este ora, vă rog? – Wie viel Uhr ist es, bitte? (pronunţia : vi fil ur ist es, bite?) Este ora unu – Es ist ein Uhr (pronunţia : es ist ain ur) Este ora două – Es ist zwei Uhr (pronunţia : es ist ţvai ur) Este ora trei – Es ist drei Uhr (pronunţia : es ist drai ur) Este ora patru – Es ist vier Uhr (pronunţia : es ist fiăr ur) Este ora cinci – Es ist fünf Uhr (pronunţia : es ist fiunf ur) Este ora şase – Es ist sechs Uhr (pronunţia : es ist zex ur) Este ora şapte – Es ist sieben Uhr (pronunţia : es ist ziben ur) Este ora opt – Es ist acht Uhr (pronunţia : es ist aht ur) Este ora nouă – Es ist neun Uhr (pronunţia : es ist noin ur) Este ora zece – Es ist zehn Uhr (pronunţia : es ist ţen ur) Este ora unsprezece – Es ist elf Uhr (pronunţia : es ist elf ur) Este ora doisprezece – Es ist zwölf Uhr (pronunţia : es ist zvoelf ur) Este ora opt si un sfert – Es ist Viertel nach acht (pronunţia : es ist firtăl nah aht) Este ora opt si jumate – Es ist acht Uhr dreißig (pronunţia : es ist aht ur drai-sig) Este ora opt si jumate – Es ist halb neun (pronunţia : es ist halb noin) Este ora opt şi patruzeci si cinci – Ist acht Uhr fünfundvierzig (pronunţia : es ist aht uhr fiunf-und-firţig) Este ora opt fară un sfert – Es ist Viertel vor acht (pronunţia : es ist firtăl for aht)
Durata (Laufzeit): minut(e) – minute(n) (pronunţia : minute(minutăn) oră(ore) – stunde(n) (pronunţia : ştunde(ştundăn) zi(le) – tag(e) (pronunţia : tag(taghe) săptămână(săptămâni) – woche(n) (pronunţia : vohe(vohăn) lună(luni) – monat(e) (pronunţia : monat(monate) an(i) – jahr(e) (pronunţia : iar(iare)
Mai multe cuvinte în strânsă legătură cu subiectul principal: dimineaţă – morgen (pronunţia : morghăn) după-amiază – nachmittag (pronunţia : nah-mitag) seara – abend (pronunţia : abănd) noapte – nacht (pronunţia : naht) înainte – vor (pronunţia : for) mai târziu – später (pronunţia : şpetăr)
Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers