Sonntag, 7. Dezember 2014

Adverbe în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană
Adverbe în Germană - Învaţă Germana Online – Curs de limba GermanăAdverbul de cauză răspunde la întrebările: de ce? – warum? (se pronunţă “varum?“) de ce? – wieso? (se pronunţă “vizo?“) de ce? – weshalb? (se pronunţă “vezhalb?“) de ce? – weswegen? (se pronunţă “vezvighen?“) la ce?pentru ce? – wozu? (se pronunţă “voţu?“)
Adverbul de Cauză: de aceea – darum (se pronunţă “da-rum“) aşadar/prin urmare – demnach (se pronunţă “dem-nah“) aşadar/prin urmare – somit (se pronunţă “zomit“) în caz de nevoie – notfalls (se pronunţă “not-fals“) deloc/în nici un caz – keinefalls (se pronunţă “kaine-fals“) totuşi/cu toate acestea – dessen ungeachtet (se pronunţă “desen ungheahtet“) prin/drept urmare – infolgedessen (se pronunţă “in-fol-ghidesen“) şi anume/adică – nämlich (se pronunţă “nemlih“) în caz de nevoie – nötigenfalls (se pronunţă “notinghen-fals“) în cel mai rău caz – schlimmstenfalls (se pronunţă “şlimsten-fals“) totuşi/cu toate acestea – dennoch (se pronunţă “den-noh“) în alt caz – ansonsten (se pronunţă “anzonsten“) de aceea/din această cauză – deswegen (se pronunţă “dezvighen“)
Adverbul de mod răspunde la întrebările: cum? – wie? (se pronunţă “vi?“)
Adverbul de Mod: altfel – anders (se pronunţă “andărs“) în zadar – vergebens (se pronunţă “ferghebens“) astfel/aşa – so (se pronunţă “so“) în felul următor – folgendermaßen (se pronunţă “folghendermasen“) întămplător – zufällig (se pronunţă “ţufelih“) aşa de/atât de – derart (se pronunţă “derart“) cu grămada – haufenweise (se pronunţă “hofenvaize“) fireşte – allerdings (se pronunţă “alărdinghs“) mult – sehr (se pronunţă “zer“) abia – kaum (se pronunţă “caum“) excesiv de/extrem de – überaus (se pronunţă “iubăraus“) de altfel – sonst (se pronunţă “zonst“) numai/doar – nur (se pronunţă “nuăr“) cel putin/macăr – zumindest (se pronunţă “ţumindest“) în afară de aceasta/pe lângă aceasta – außerdem (se pronunţă “auserdem“) în plus/pe deasuprea – zudem (se pronunţă “ţudem“)
Adverbul de timp răspunde la întrebările: când? – wann? (se pronunţă “van?“) cât timp? – wie lange? (se pronunţă “vi langhe?“) cât de des? – wie oft? (se pronunţă “vi oft?“)
Adverbul de Timp: la început – anfangs (se pronunţă “anfanghs“) curând – bald (se pronunţă “bald“) atunci/pe atunci – damals (se pronunţă “damalz“) apoi/atunci – dann (se pronunţă “dan“) acum – jetzt (se pronunţă “ieţ“) chiar acum/tocmai acum – eben (se pronunţă “ibăn“) mai intai/inainte de toate – vorerst (se pronunţă “fo-est“) mai inainte – vorhin (se pronunţă “fo-hin“) azi – heute (se pronunţă “hoite“) maine – morgen (se pronunţă “morghen“) de atunci – seither (se pronunţă “zait-ea“) uneori/din cand in cand – bisweilen (se pronunţă “biswailen“) poimaine – übermorgen (se pronunţă “iubermorghen“) multa vreme – lange (se pronunţă “langhe“) inca o data – nochmal (se pronunţă “nohmal“) rareori – selten (se pronunţă “zeltăn“) in zilele noastre – heutezutage (se pronunţă “hoiteţutaghe“) rareori – selten (se pronunţă “zeltăn“) intre timp – inzwischen (se pronunţă “inţvişen“) intre timp – mittlerweile (se pronunţă “mit-lavaile“) de curand/recent – neulich (se pronunţă “noi-lih“) de acum inainte – nunmehr (se pronunţă “nun-mea“) in fine – schließlich (se pronunţă “şlislih“) in acelasi timp/totodata – zugleich (se pronunţă “ţuglaih“) la urma sfarsit/pentru ultima data – zuletzt (se pronunţă “ţuleţt“) in sfarsit – endlich (se pronunţă “endlih“) mai devreme/mai curand – eher (se pronunţă “i-a“) ieri – gestern (se pronunţă “ghestărn“) de atunci – seitdem (se pronunţă “zait-dem“) intotdeauna – immer (se pronunţă “ima“) frecvent – häufig (se pronunţă “hoifih“) permanent/neincetat – stets (se pronunţă “şteţ“)
Adverbul de loc răspunde la întrebările: unde? – wo? (se pronunţă “vo?“) de unde? – woher? (se pronunţă “vo-hea?“) incotro?unde? – wohin? (se pronunţă “vo-hin?“)
Adverbul de Loc: aici – hier (se pronunţă “hia“) acolo – da (se pronunţă “da!“) acolo – dort (se pronunţă “dort“) inauntru – drinnen (se pronunţă “drinen“) sus – oben (se pronunţă “obăn“) dedesubt – unten (se pronunţă “untăn“) in exterior – außen (se pronunţă “ausăn“) inapoi – rückwärts (se pronunţă “riucwerţ“) de alaturi – nebenan (se pronunţă “nibăn-an“) in alta parte – andreswo (se pronunţă “andres-vo“) de aici/de acolo – daher (se pronunţă “dahea“) aici incoace – hierher (se pronunţă “hia-hia“) la vale – bergab abwärts (se pronunţă “biergab abwerţ“) la deal – bergauf (se pronunţă “berg-auf“) inainte – vorwärts (se pronunţă “for-werţ“) in fata – vorn (se pronunţă “forn“) in spate – hinten (se pronunţă “hintăn“) la dreapta – rechts (se pronunţă “rehţ“) peste tot/oriunde – überall (se pronunţă “iuberal“) la stanga – links (se pronunţă “links“) undeva – irgendwo (se pronunţă “irgănd-vo“) de aici/de acolo – daher (se pronunţă “da-hea“) in afara/extern – auswärts (se pronunţă “aus-werţ“) nicaieri – nirgendwo (se pronunţă “nirghen-vo“) pe aici in sus – hierhinauf (se pronunţă “hia-hinauf“) pe aici afara – hierhinaus (se pronunţă “hia-hinaus“) in sus – aufwärts (se pronunţă “auf-werţ“) intr-o parte – seitwärts (se pronunţă “zait-werţ“) incolo/intr-acolo – dahin (se pronunţă “da-hin“)

 Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers