Sonntag, 7. Dezember 2014

Adjective în Germană cu definiţie şi declinare - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

Adjective în Germană cu definiţie şi declinare - Învaţă Germana Online – Curs de limba Germană

Adjective în Germană cu definiţie şi declinare

Exemple de adjective folosite uzual în limba Germană cu definiţie şi declinarea

Partea de vorbire care însoţeşte şi indică însuşirile unui substantiv se numeşte adjectiv. În limba Germană adjectivele se scriu întotdeauna cu literă mică (excepţie fac adjectivele de la începutul propoziţiilor). Adjectivele Germane îşi schimbă forma după: gen, număr şi caz.
Pentru a înţelege mai bine cum funcţionează adjectivele Germane, vom folosi în diferite exemple de fraze şi propoziţii, substantivul “pisică” (Katze) alături de adjectivul “mic(ă)” (klein), iar în paranteze vom stabili regulile de bază, utilizate în declinarea adjectivelor din limba Germană.
Exemplul 1: pisică mea este mică – Meine Katze ist klein
În acest exemplu adjectivul (klein) se află în propoziţie după substantivul (Katze). (Important – Declinarea Adjectivelor Germane: Când un adjectiv, se află într-o propoziţie după un substantiv, atunci adjectivul în cauză nu primeste nici o terminaţie.)
Exemplul 2: mică mea pisică, este o drăguţă – Meine kleine Katze ist süß
În acest exemplu adjectivul (kleine) se află înainte de substantivul (Katze). (Important – Declinarea Adjectivelor Germane: Când un adjectiv, se află într-o propoziţie înainte de un substantiv, atunci adjectivul în cauză va primi o terminaţie în functie de genul, numărul şi cazul substantivului.)

Declinarea Adjectivelor Germane:

Declinarea Adjectivelor Germane la prima vedere poate parea complicată, dar în realitate, doar cu puţină atenţie la detalii, puteţi deprinde declinarea rapid şi fără nici un fel de probleme. Declinarea Adjectivelor Germane poate fi împărţită în trei categorii importante: 1. Declinarea cu articolul hotărât numită şi Declinarea slabă, 2. Declinarea cu articolul nehotărât numită şi Declinarea mixtă, 3. Declinarea fără articol numită şi Declinarea tare. În tabelele următoare vom analiza în detaliu fiecare categorie importantă precizată anterior, iar ca exemple de adjective Germane, vom folosi adjectivul “mic(ă)” (klein).

1. Declinarea cu articol hotărât / Declinarea slabă

Declinarea slabă este folosită atunci când adjectivul se află alături de un articol hotărât: der, die, das, den, dem, des.
Declinarea slabă: Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ der kleine die kleine das kleine die kleinen
Acuzativ den kleinen die kleine das kleine die kleinen
Dativ dem kleinen der kleinen dem kleinen den kleinen *
Genitiv des kleinen *** der kleinen des kleinen *** der kleinen

2. Declinarea cu articol nehotărât / Declinarea mixtă

Declinarea mixtă este folosită atunci când adjectivul se află alături de un articol nehotărât: ein-, kein-.
Declinarea mixtă: Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ ein kleiner eine kleine ein kleines (keine) kleinen **
Acuzativ einen kleinen eine kleine ein kleines (keine) kleinen **
Dativ einem kleinen einer kleinen einem kleinen (keine) kleinen * / **
Genitiv eines kleinen *** einer kleinen einer kleinen *** (keiner) kleinen **
** – articolul nehotărât nu are plural, de aceea pentru a arăta forma de plural este folosit articolul nehotărât negat (kein).

3. Declinarea fără articol / Declinarea tare

Declinarea tare este folosită atunci când nu există nici un articol în vecinătatea adjectivului.
Declinarea tare: Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ kleiner kleine kleines kleine
Acuzativ kleinen kleine kleines kleine
Dativ kleinem kleiner kleinem kleinen *
Genitiv kleinen *** kleiner kleinen *** kleiner
* – În cazul Dativ plural, substantivul primeşte un -n suplimentar la finalul cuvântului, de exemplu: den kleinen wölfen (micii lupi)
*** – În cazul Genitiv masculin şi Genitiv neutru, substantivul primeşte un -(e)s suplimentar la finalul cuvântului, de exemplu: des kleinen Volkes (oamenii mici)

Gradul comparativ al Adjectivului în limba Germană:

Formarea gradului comparativ în limba Germană se face după regula următoare: Adjectivul + terminaţia -er. exemplu: klein – kleiner / mic – mai mic
Formarea gradului comparativ de egalitate în limba Germană se face după regula următoare: so + Adjectivul + wie. exemplu: Ich bin so klein wie du / Sunt la fel de mic ca tine
Formarea gradului comparativ de superioritate în limba Germană se face după regula următoare: Adjectivul + als. exemplu: Ich bin kleiner als du / Sunt mai mic decât tine

Adjective folosite uzual în Germană:

în Germană în Română în Germană în Română
alt vechi / bătrân lang lung
ähnlich asemănător langweilig plictisitor
deutsch german langsam încet
eigen propriu leicht uşor
einfach pur şi simplu möglich posibil
erste primul müde obosit
falsch greşit neu nou
ganz totul schnell rapid
genau exact schön frumos
gleich aceeaşi schwer greu
groß mare spät târziu
gut bun stark puternic
hoch înalt verschieden diferit
jung tânăr wahr adevărat
klein mic wirtschaftlich economic
kurz scurt wichtig important
... 

Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/ . .
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers