Samstag, 29. November 2014

Ora in Germana – Ceasul in Germana Aici veţi învăţa cum să răspundeţi la întrebarea “Cât este ora / ceasul?” în limba Germană.Ora in Germana – Ceasul in Germana

Aici veţi învăţa cum să răspundeţi la întrebarea “Cât este ora / ceasul?” în limba Germană.


 
Cât este ora, vă rog? – Wie viel Uhr ist es, bitte? (pronunţia : vi fil ur ist es, bite?)
Este ora unu – Es ist ein Uhr (pronunţia : es ist ain ur)
Este ora două – Es ist zwei Uhr (pronunţia : es ist ţvai ur)
Este ora trei – Es ist drei Uhr (pronunţia : es ist drai ur)
Este ora patru – Es ist vier Uhr (pronunţia : es ist fiăr ur)
Este ora cinci – Es ist fünf Uhr (pronunţia : es ist fiunf ur)
Este ora şase – Es ist sechs Uhr (pronunţia : es ist zex ur)
Este ora şapte – Es ist sieben Uhr (pronunţia : es ist ziben ur)
Este ora opt – Es ist acht Uhr (pronunţia : es ist aht ur)
Este ora nouă – Es ist neun Uhr (pronunţia : es ist noin ur)
Este ora zece – Es ist zehn Uhr (pronunţia : es ist ţen ur)
Este ora unsprezece – Es ist elf Uhr (pronunţia : es ist elf ur)
Este ora doisprezece – Es ist zwölf Uhr (pronunţia : es ist zvoelf ur)
Este ora opt si un sfert – Es ist Viertel nach acht (pronunţia : es ist firtăl nah aht)
Este ora opt si jumate – Es ist acht Uhr dreißig (pronunţia : es ist aht ur drai-sig)
Este ora opt si jumate – Es ist halb neun (pronunţia : es ist halb noin)
Este ora opt şi patruzeci si cinci – Ist acht Uhr fünfundvierzig (pronunţia : es ist aht uhr fiunf-und-firţig)
Este ora opt fară un sfert – Es ist Viertel vor acht (pronunţia : es ist firtăl for aht)

Durata (Laufzeit):
minut(e) – minute(n) (pronunţia : minute(minutăn)
oră(ore) – stunde(n) (pronunţia : ştunde(ştundăn)
zi(le) – tag(e) (pronunţia : tag(taghe)
săptămână(săptămâni) – woche(n) (pronunţia : vohe(vohăn)
lună(luni) – monat(e) (pronunţia : monat(monate)
an(i) – jahr(e) (pronunţia : iar(iare)

Mai multe cuvinte în strânsă legătură cu subiectul principal:
dimineaţă – morgen (pronunţia : morghăn)
după-amiază – nachmittag (pronunţia : nah-mitag)
seara – abend (pronunţia : abănd)
noapte – nacht (pronunţia : naht)
înainte – vor (pronunţia : for)
mai târziu – später (pronunţia : şpetăr)
 
 
Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/
. .

.
Ma gasiti pe Facebook..
 

https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers