Freitag, 28. November 2014

Ghid de conversaţie germanGhid de conversaţie german

Ghid de conversaţie german

Germana este vorbită ca limbă oficială în Germania, Austria, părţi din Elveţia, Liechtenstein. Este de asemenea vorbită în departamentul francez Alsace (germană: Elsass), în provincia italiană Alto Adige (germană Südtirol), părţi din Luxemburg şi o mică parte din Belgia.

Ca şi în multe alte limbi europene, există două conjugări ale verbului pentru persoana a II, pentru a exprima felul relaţiei între vorbitor şi ascultător. Dacă eşti familiarizat cu cineva, foloseşte du; dacă relaţia este pur formală, foloseşte Sie. În comparaţie cu limba română, "du" este folosit pentru "tu", iar "Sie" pentru "Dumneavoastră". Dacă vorbeşti cu cineva, pe care-l apelezi cu numele mic foloeşte forma du. Din punct de vedere gramatical, forma Sie este persoana a III-a plural. (Nu întreba de ce.) În ghidul de conversaţie, prima formă este du, a doua este Sie.

Există trei genuri ale substantivului: feminin, masculin şi neutru. Articolul substantivului depinde de genul său: die (f), der (m) şi das (n).

În plus, limba germană foloseşte declinări pentru substantive. Există patru cazuri gramaticale: nominativ, genitiv, dativ şi acusativ. Fiecare dintre ele depinde de genul şi numărul substantivului.

O particularitate a limbii germane, este că toate substantivele, chiar şi cele din mijlocul propoziţiei, încep cu literă mare.

Există foarte multe şi foarte diferite dialecte în ţările vorbitoare de germană. Un german din nord şu unul din sud s-ar înţelege foarte greu, dacă ambii şi-ar vorbi dialectele regionale. Binenţeles, toată lumea înţelege limba standard, dar nu toată lumea poate să o vorbească corect. În general, cu cât vi de mai din sud, cu atât înţelegi mai greu dialectul.

Pe linia de coastă din nord, multă lume vorbeşte un dialect numit Plattdüütsch. Unii spun că ar fi o limbă distinctă, de sine stătătoare, apropiată de olandeză şi germană.

Germana vorbită în partea germană a Elveţiei se numeşte Schwyyzerdüütsch.
Ghid de pronunţie

Scrierea ceasului şi a datei

Data şi ceasul se scriu exact în aceaşi formă ca şi în română, lucru care se întâmplă şi în multe alte limbi europene. De exemplu, data şi timpul se scrie:

Culori


negru 
schwarz (şvarţ)
alb 
weiß (vais)
gri 
grau (grau)
roşu 
rot (rot)
albastru 
blau (blau)
galben 
gelb (gelb)
verde 
grün (griun)
portocaliu 
orange (o-RANJ)
roz 
rosa (RO-za)
maro 
braun (braun)

Transport

Autobuz şi tren


Cât costă biletul spre _____? (autobuz, tren) 
Wieviel kostet eine Fahrkarte nach _____? (Vifiil costăt aine Farcarte nah _____)
Cât costă un bilet spre _____? (avion) 
Wieviel kostet ein Ticket nach _____? (Vifiil costăt ain Tichet nah _____)
Un bilet până la _______, vă rog. 
Bitte eine Fahrkarte nach _____. (Bitte aine Farcarte nah _____.)
Unde merge acest tren/autobuz? 
Wohin fährt dieser Zug/Bus? (Vohin fert diizăr Ţug/Bus?)
Unde este trenul/autobuzul spre _____? 
Wo ist der Zug/Bus nach _____? (Vo ist der Ţug/Bus nah _____?)
Opreşte acest tren/autobuz în _____? 
Hält dieser Zug/Bus in _____? (Helt diizăr Ţug/Bus in _____?)
Când pleacă acest tren/autobuz la _____? 
Wann fährt der Zug/Bus nach _____ ab? (Van fert der Ţug/Bus nah _____?)
La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? 
Wann kommt dieser Zug/Bus in _____ an? (Van comt diizer Ţug/Bus in _____ an?)

Direcţii


Cum ajung la _____ ? (oraşe) 
Wie komme ich nach _____ ? (Vii come iŞ nah _____ ?)
Cum ajung la _____ ? (locuri, străzi) 
Wie komme ich zu _____ ? (Vii come iŞ ţu _____ ?)
...gară? 
...der Bahnhof? (der Banhof?)
...staţia de autobuz? 
...die Bushaltestelle? (dii Bushalteştele?)
...aeroport? 
...der Flughafen? (der Flughafăn?)
...centru? 
...Stadtmitte? (...)
...căminul pentru tineri? 
...die Jugendherberge? (dii Iugănherberge?)
...hotelul _____ ? 
...das _____ Hotel? (das _____ Hotel)
...consulatul Român/Moldovean? 
...das ____ Konsulat? (das _____ Consulat?)
Unde se află multe... 
Wo gibt es viele... (?) (Vo gibt es file...?)
...hoteluri? 
...Hotels? (Hotels?)
...restaurante? 
...Restaurants? (Restorants?)
...cluburi de noapte?
...Bars? (Bars?)
...cluburi?
...Kneipen? (Cnaipăn?)
...atracţii turistice? 
...Sehenswürdigkeiten? (Zeănsviurdihcaităn?)
Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă
Kannst du / Können Sie mir das auf der Karte zeigen? (Canst du / Kionăn Zii mir das auf der Carte ţaigăn)
stradă 
Straße (Ştrase)
La stânga. 
Links abbiegen. (Linx abbiigăn.)
La dreapta. 
Rechts abbiegen. (Rehţ abbiigăn.)
stânga 
links (linx)
dreapta 
rechts (rehţ)
înainte 
geradeaus (gheradeaus)
spre _____ 
Richtung _____ (Rihtung)
după _____ 
nach dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (nah dem(m) / der(f) / dem(n)_____)
înainte de _____ 
vor dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (for dem(m) / der(f) / dem(n)_____)
Atenţie la _____. 
Achte/Achten Sie auf den(m)/die(f)/das(n) _____. (Ahte / Ahtăn Zii auf den(m) / die(f) / das(n) _____.)
intersecţie 
Kreuzung (Croiţung)
nord 
Norden (Nordăn)
sud 
Süden (Siudăn)
est 
Osten (Ostăn)
vest 
Westen (Vestăn)
în sus 
bergauf (bergauf)
în jos 
bergab (bergap)

Taxi


Taxi! 
Taxi! (Taxi!)
Duceţi-mă la _____, vă rog. 
Bitte bringen Sie mich zu/nach _____. (Bitte bringen Zii mih ţu / nah _____.)

Notă: Folosiţi 'zu' pentru străzi şi locuri şi 'nach' pentru oraşe şi sate.


Cât costă până la _____? 
Wieviel kostet es zu/nach _____? (Viifil costăt es ţu / nah _____?)
Duceţi-mă acolo, vă rog. 
Bringen Sie mich bitte dahin. (Bringen Zii mih bitte dahin.)

Gazdă


Aveţi câteva camere disponibile? 
Sind noch Zimmer frei? (Zind noh Ţimer frai?)
Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? 
Wieviel kostet ein Einzelzimmer/Doppelzimmer? (Vifiil costăt ain Ainţălţimer/Dopălţimăr...)
Are camera... 
Hat das Zimmer... (Hat da Ţimăr...)
...cearşafuri? 
...Bettlaken? (Betlakăn?)

...o baie? (toaletă)
...eine Toilette? (aine Toilete)
...un duş? (shower)
...eine Dusche? (aine Duşe (
...un telefon? 
...ein Telefon? (ain Telefonx8
...un TV? 
...einen Fernseher? (ainăn Fernzehăr)
Pot să văd camera mai întâi? 
Kann ich das Zimmer zuerst sehen? (Can iŞ das Ţimăr ţuerst zehăn?)
Aveţi ceva mai liniştit? 
Haben Sie etwas ruhigeres? (Hanăn Zii etvas ru-i-găs)
...mai mare? 
...größeres? (groesărăs)
...mai curat? 
...sauberes? (zaubărăs)
...mai ieftin? 
...billigeres? (biligărăs)
OK, o iau. 
OK, ich nehme es. (Ochei, iŞ neme es.)
Voi sta _____ noapte (nopţi). 
Ich bleibe eine Nacht (_____ Nächte). (IŞ blaibe aine Naht (_____ Nehte).)
Notă: Plural pentru 'Nacht' este 'Nächte' .
Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? 
Können Sie mir ein anderes Hotel empfehlen? (Coenăn Zii mir ain andărăs Hotel empfelăn?)
Aveţi un seif? 
Haben Sie einen Safe? (Habăn Zii ainăn Zafe?)
...vestiare? 
...Schließfächer? (Şliisfehăr?)
Este inclus micul-dejun/cina? 
Ist Frühstück/Abendessen inklusive? (Ist Friuştiuc / Abăndesăn?)

La ce oră este micul-dejun /cina? 
Wann gibt es Frühstück/Abendessen? (Van gibt es Friuştiuc / Abăndesăn?)
Vă rog să-mi curăţaţi camera. 
Würden sie bitte mein Zimmer sauber machen. (Viurdăn Zii bitte main Ţimăr zaubăr mahăn?)
Mă puteţi trezi la _____? 
Können Sie mich um _____ Uhr wecken? (Coenăn Zii miş um _____ Ur vecăn?)
Vreau să plec. 
Ich möchte gehen. (IŞ moehte gheăn.)

Bani


Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? 
Nehmen Sie rumänische / moldawische lei? (Nemăn Zii rumenişe / moldavişe lei?)
Acceptaţi cărţi de credit? 
Kann ich mit Kreditkarte zahlen? (Can iŞ mit Creditcarte ţalăn?)
Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? 
Können Sie für mich Geld wechseln? (Coenăn Zii fiur miŞ geld vecsăln?)
Unde pot să schimbi bani? 
Wo kann ich Geld wechseln? (Vo can iŞ geld vecsăln?)
Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? 
Kann ich hier Traveler-Schecks einlösen? (Can iŞ hiir Trevelăr-Şecs ainloesăn?)
Unde pot să schimb un cec de călătorie? 
Wo kann ich Traveler-Schecks tauschen? (Vo can iŞ Trevelăr-Şecs tauşăn?)
Care este rata de schimb? 
Was ist der Wechselkurs? (Vas ist der Vecsălcurs?)
Unde este un bancomat (ATM)? 
Wo ist ein Geldautomat? (Vo ist ain Geldautomat?


Pentru mai multe informaţii.
 Cu ajutorul acestui curs gratuit de limba germana puteti invata germana online si rapid .
 https://www.facebook.com/groups/Cursdelimbagermana/

.
.
Ma gasiti pe Facebook..
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers.HD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006920250357
https://www.facebook.com/DigitalPhotographyWallpapers