Dienstag, 18. November 2014

Cursuri Limba Germana - Gratuite Online Fara Profesor / Numerele in Germana

 Cursuri Limba Germana - Gratuite Online Fara Profesor  / Numerele in GermanaNumerele in Germana
În această lecţie veţi învăţa numerele în limba Germană de la 1 la 100+.
Ştii cum se spune “zero” în Germană? Dacă răspunsul este “Nu”, atunci, eşti în locul potrivit, deoarece, pe această pagină, vei învăţa numerele şi expresii de bază cu numere, folosite în limba Germană. Fără numere, nu puteţi purta conversaţii esenţiale (despre: timp, vârstă, bani, preţuri, distanţe, etc.), de aceea, când studiaţi o limbă străină, este recomandat, să învăţaţi printre primele lecţii, denumirile numerelor şi cum sunt acestea folosite în viata de zi cu zi, în limba respectivă. Înainte să trecem la următorul punct al lecţiei noastre, şi anume “Numerele de la 1 la 1000+ în Germană”, trebuie să răspundem la întrebarea iniţială, şi anume “Cum se spune zero în Germană?”, zero în limba Germană, este null, şi se pronunţă: “nul”.
Numerele de la 1 la 1000+ în Germană:
În doar trei paşi, cu ajutorul sfaturilor şi tabelelor noastre, veţi învăţa să număraţi în limba Germană, de la 1 la 1000+. Primul pas, este să studiaţi şi să reţineţi numerele de la 1 la 20, exact aşa cum sunt, deoarece, aceste numere nu se formează conform nici unui model de memorare, trebuie să le acordaţi o atenţie sporită. Numerele de la 13 la 19 se sfărşesc în “-zehn”. În următorul tabel se află numerele de la 1 la 20, traduse în limba Germană, pe ultima coloană găsiţi sfaturile de pronunţie.
Numărul în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
1 unu eins ainţ
2 doi zwei ţvai
3 trei drei drai
4 patru vier fiăr
5 cinci fünf fiunf
6 şase sechs zecs
7 şapte sieben zibăn
8 opt acht aht
9 nouă neun noin
10 zece zehn ţen
11 unsprezece elf elf
12 doisprezece zwölf ţviolf
13 treisprezece dreizehn drai-ţen
14 paisprezece vierzehn fir-ţen
15 cincisprezece fünfzehn fiunf-ţen
16 şaisprezece sechzehn zecs-ţen
17 şaptesprezece siebzehn zib-ţen
18 optsprezece achtzehn aht-ţen
19 nouăsprezece neunzehn noin-ţen
20 douăzeci zwanzig ţvan-ţig
Al doilea pas, este să învăţaţi cum să număraţi de la 21 la 99 în limba Germană. Numerele de la 21 la 99 se formează conform urmatorului model: unităţi + und + zeci. de exemplu: fünfundsiebzig (şaptezeci şi cinci), achtundneunzig (nouăzeci şi opt). und este folosit doar pentru separarea unităţilor de zeci, nu este folosit pentru separarea zecilor de sute. Din următorul tabel este important să reţineţi denumirea zecilor exacte în limba Germană, iar cu ajutorului modelului precizat anterior, puteţi forma numerele de la 21 la 99, fără nici un fel de probleme. În tabelul anterior, aţi invăţat denumirile numerelor de la 1 la 20 în Germană, de aceea, următorul tabel va incepe cu numărul 21.
Numărul în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
21 douăzeci şi unu einundzwanzig ain-und-ţvan-ţig
22 douăzeci şi doi zweiundzwanzig ţvai-und-ţvan-ţig
23 douăzeci şi trei dreiundzwanzig drai-und-ţvan-ţig
30 treizeci dreißig drai-sig
40 patruzeci vierzig fir-ţig
50 cincizeci fünfzig fiunf-ţig
60 şaizeci sechzig zecs-ţig
70 şaptezeci siebzig zib-ţig
80 optzeci achtzig aht-ţig
90 nouăzeci neunzig noin-ţig
Observaţie!
Numerele de la 21 la 99 în Germană, traduse literal, pot părea total inversate pentru un vorbitor nativ de limba Română, deoarece, zecile sunt puse în locul unităţilor iar unităţile în locul zecilor. de exemplu: einundzwanzig tradus literal înseamnă unu şi douăzeci.
În al treilea pas şi ultimul veţi învăţa să număraţi de la 100 la +1000 în Germană. Toate sutele exacte de la 100 la 900 în limba Germană, se sfârşesc în “-hundert”. Dacă doriţi să formaţi sute în Germană, tot ce trebuie să faceţi este să lipiţi numărul unităţilor de cuvântul “-hundert”, să spunem de exemplu că vrem să formăm numărul 300, vom lua numărul drei (trei) pe care îl vom alătura cuvântului “-hundert”, rezultatul final va fi dreihundert.
Toate miile exacte de la 1000 la 9000, se sfârşesc în “-tausend”, dacă doriţi să formaţi mii în Germană, puteţi aplica aceeaşi metodă învăţată în cazul sutelor.
Atentie!
Când formaţi numere complexe în Germană, o mare parte din număr se scrie legat, milioanele, zecile şi unitătile se scriu separat, de exemplu: 5853 = fünftausendachthundert dreiundfünfzig.
Numărul în Română în Germană Pronunţia / Se citeşte:
100 o sută (ein)hundert (ain)hun-dărt
200 două sute zweihundert ţvai hun-dărt
300 trei sute dreihundert drai hun-dărt
1000 o mie (ein)tausend (ain)tau-zănd
2000 două mii zweitausend ţvai tau-zănd
Matematică în Germană:
soluţia – (die) Lösung (pronunţia : di liozung)
este egal cu… – ist gleich… (pronunţia : ist glaih)
adunarea – Addition (pronunţia : adiţion):
plus – plus (pronunţia : plus)
scăderea – Subtraktion (pronunţia : zubtracţion):
minus – minus (pronunţia : minus)
înmulţirea – Multiplikation (pronunţia : multi-plicaţion):
înmulţit cu / ori – mal (pronunţia : mal)
doi ori trei este egal cu şase – zwei mal drei ist gleich sechs
împărţirea – Division (pronunţia : divizion):
împărţit la – geteilt durch (pronunţia : ghetail duih)
împărţit la – dividieren durch / durch (pronunţia : dividirăn duih / duih)
opt împărţit la patru este egal cu doi – acht geteilt durch vier ist gleich zwei
Fraze şi expresii cu numere în limba Germană:
Când este ziua dumneavoastră de naştere? – Wann ist Ihr Geburtstag? (formal)
Când este ziua ta de naştere? – Wann ist dein Geburtstag?
Când sunteţi născut? – Wann sind Sie geboren?
M-am născut pe întăi Septembrie – Ich bin am erste September geboren
M-am născut pe 4 (patru) Februarie – Ich bin am 4 (vier) Februar geboren
M-am născut pe 4 (patru) Februarie 1980 (o mie nouă sute optzeci) – Ich bin am 4 (vier) Februar 1980 (eintausendneunhundert achtzig) geboren
Eu sunt născut în 1984 (o mie nouă sute optzeci şi patru) – Ich bin in 1984 (eintausendneunhundert vierundachtzig)